Blogit & Artikkelit

Kolme syytä sijoittaa faktoreihin

13. 04. 2018

Uudessa Evli Factor Premia-rahastossa ideana on hajauttaa sijoitukset laajasti eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille.

Faktoreiden erikoisosaaja korostaa tiimityöskentelyä

21. 03. 2018

Faktorisijoittaminen on nyt kaikkien huulilla. Sijoittajat etsivät keskeisten omaisuusluokkien (osakkeet + korot) kanssa korreloimattomia vaihtoehtoja kuin neulaa heinäsuovasta. Faktorisijoittaminen on eräs mielenkiintoinen vaihtoehto.

Lue lisää

faktori  sijoittaminen

Faktorisijoittamista läpi omaisuusluokkien

29. 12. 2017

Omaisuusluokilla, kuten osakkeilla, valtionlainoilla ja raaka-aineilla, on kaikilla omat ominaispiirteensä. Siksi ne reagoivat taloudelliseen ympäristöön eri tavoin. Sijoitussalkku kannattaakin hajauttaa useampaan omaisuusluokkaan. Yksin omaisuusluokkien varaan hajautusta ei silti kannata jättää. Faktorit tarjoavat hajautusta lisääviä, vaihtoehtoisia tuoton lähteitä. 

Lue lisää

faktori  sijoittaminen  rahasto  Blogi

Faktorisijoittamisella vahva alkuvuosi

31. 08. 2017

Instituutiosijoittajille faktorisijoittaminen on tullut tutuksi jo vuosia sitten - ja suosio tuntuu jatkuvan. Yksityissijoittajankin on entistä helpompi päästä mukaan.

Lue lisää

faktori  osake  tuotto  sijoittaminen

Sijoittaja: Tehoa tuottoon

28. 04. 2017

Sijoittajia hämmennetään nykyään termeillä kuten faktorisijoittaminen, smart beta tai riskipreemio. Tuoton parantaminen sekä riskien ja kulujen pienentäminen ovat hyviä motiiveja käyttää smart betaa. Mitä smart beta tarkoittaa? Miten yksityissijoittaja voi sitä hyödyntää?

Lue lisää

sijoittaminen  faktori  rahasto

No More Posts