Blogit & Artikkelit

Sijoittaja: Lue joululomalla!

18. 12. 2017

 ”Ihminen ei kaihda mitään keinoja voidakseen välttää todellisen ajattelun vaivan.”

            Thomas Alva Edison (1847-1931) : Mietteitä, vuodelta 1895                                           ...

Varainhoito ja sijoitustavoiteremontti

07. 12. 2017

Oletko koskaan pohtinut millä todennäköisyydellä nykyinen sijoitussalkkusi toteuttaa asettamasi tavoitteet? Esimerkiksi eläkepäivinä realisoitavan salkun sisältö näyttää 50-vuotiaan silmin kovin toisennäköiseltä kuin 25-vuotiaan lähtökohdista käsin. Tai ainakin sen hyvin suurella todennäköisyydellä pitäisi näyttää...

Lue lisää

varainhoito  sijoitus  sijoitustavoite

Evli Digital, tavoiteohjautuvaa sijoittamista ja rebalansointia

05. 12. 2017

Sijoitusvuoden kaarrettua loppusuoralle on syytä pohtia, mitä ilmiöitä ja rakennuspalikoita sijoitusallokaatiotyöskentelyn takaa löytyy.

Allokaatiotyöskentelyn takana on jo vuosikymmeniä akateemisesti todistettu ja empiirisesti todennettu tarve hajauttamisesta ja sen hyödyistä. Hajauttamisen perimmäisenä tarkoituksena on paitsi minimoida suurten tappioiden mahdollisuudet myös optimoida riski/tuotto-suhde suhteessa sijoittajan itse määrittelemiin tavoitteisiin.

Sadan eri toimialan yritysten aikahajautettu omistaminen on fiksumpaa kuin kymmenen yhtiön. Korkoja ja osakkeita on fiksumpi yhdistellä jollain tavalla kuin omistaa vain puhtaasti jompaakumpaa. Viime kädessä kyse on perin maalaisjärkisestä touhusta.

Rebalansointi on ilmainen iltapala

Jos hajauttamista pidetään sijoituspiireissä ainoana ilmaisena lounaana, voisi rebalansointia pitää leikillisesti ilmaisena iltapalana.

Hajauttamisen lisäksi nimittäin toinen merkittävä etu allokaatiotyöskentelyssä tulee nimenomaan rebalansoinnin kautta. Rabalansoinnissa on kyse valitun allokaation (esimerkiksi 50 % osakkeita/ 50 % korkoja) säännöllisestä palauttamisesta etukäteen sovittuihin raameihin.

Kukaan ei etukäteen tiedä, miten hyvin hajautetun allokaation yksittäiset osaset tarkalleen tuottavat ajan saatossa suhteessa toisiinsa. Tiedämme toki akateemisista tutkimuksista, että kokonaisuuden yksittäiset osaset generoivat massana tuottoa niiden riskitasoja vastaavalla tavalla. Eli suomeksi: allokaatiolautasen riskipitoisempi puoli (osakkeet) tuottaa pitkässä juoksussa paremmin kuin vähäriskisempi puolisko eli korot.

Säännöllisen rebalansoinnin on todettu parantavan vuosituottoja 0,4-0,8 prosenttia. Hyödyt vaihtelevat tutkimuksien käyttämien ajanjaksojen sekä käytettyjen rebalansointimenetelmien mukaan. Suosituimpia ovat aikaan sidotut sekä prosentuaalisella triggerillä toimivat menetelmät.

Edellämainitut asiat mielessämme sisällytimme rebalansointimahdollisuuden myös uuteen Evli Digital -työkaluun.  Klikkaa alta ja tule mukaan "Sijoitustavoiteremontti"-webinaariin, jossa käsittelemme mm. hajauttamisen ja rebalansoinnin hyötyjä.

Kaipaako sinun salkkusi remonttia?

New Call-to-action

 

Lue lisää

Blogi  Evli Digital  tavoiteohjautuva sijoittaminen

Sijoittaminen vaatii tavoitteet

30. 11. 2017

Oletko huomannut, että nykyaikana monia melko vähäpätöisiäkin asioita varten tehdään äärimmäisen tarkat suunnitelmat? Suunnitellaan esimerkiksi juostavan maratonin harjoitusaikataulu,harjoituksissa käytettävät sykevaihteluvälit testien avulla tarkasti. Unta ja sen laatua tutkitaan ja optimoidaan enemmän kuin koskaan.

Lue lisää

varainhoito  sijoittaminen  Blogi

Rahaa saa huutamalla, arvoa ei

24. 11. 2017

Tämä juttu ei ole muodissa juuri nyt, sillä markkinakorot ovat laskeneet laskemistaan jo vuosien ajan. Mutta ennemmin tai myöhemmin tahti muuttuu. Ole tarkkana.

Lue lisää

varainhoito  Blogi  velka