Blogit & Artikkelit

Sijoituskohteena taiteen kiehtova maailma

19. 04. 2018

Taidesijoittamisen uudet trendit ovat saapumassa myös Suomeen. Voimakkaampi värimaailma ja kevyemmät aiheet kiinnostavat erityisesti nuorempia keräilijöitä. Myös taiteen väärentäjät ratsastavat...

Kolme syytä sijoittaa faktoreihin

13. 04. 2018

Uudessa Evli Factor Premia-rahastossa ideana on hajauttaa sijoitukset laajasti eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille.

Lue lisää

faktori  faktorisijoittaminen

Hyvässä hoivassa

12. 04. 2018

Petteri Nurminen luotsaa Evlin uutta hoivakotirahastoa. Ikääntymisen megatrendi puhuu hoivakotien puolesta.

Lue lisää

sijoittaminen  kiinteistörahasto  kiinteistö  hoivakoti

Faktorisijoittamista läpi omaisuusluokkien

29. 12. 2017

Omaisuusluokilla, kuten osakkeilla, valtionlainoilla ja raaka-aineilla, on kaikilla omat ominaispiirteensä. Siksi ne reagoivat taloudelliseen ympäristöön eri tavoin. Sijoitussalkku kannattaakin hajauttaa useampaan omaisuusluokkaan. Yksin omaisuusluokkien varaan hajautusta ei silti kannata jättää. Faktorit tarjoavat hajautusta lisääviä, vaihtoehtoisia tuoton lähteitä. 

Lue lisää

sijoittaminen  Blogi  rahasto  faktori

Johtotähtenä omistaja-arvon kasvattaminen

09. 11. 2017

On sekä yrityksen johdon että omistajien edun mukaista kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Markkinoiden tunteman pörssiyhtiön osakkeen kurssi asettuu oikealle tasolle, osake on likvidi ja yrityksen on helpompi kerätä rahaa markkinoilta.

Lue lisää

yritys  corporate finance  Kannustinohjelma  osakeanalyysi